پایگاه اطلاع رسانی سردارشهیدموسی عمویی
سردارشهیدموسی عمویی سردارشهیدموسی عمویی سردارشهیدموسی عمویی سردارشهیدموسی عمویی سردارشهیدموسی عمویی

پایگاه اطلاع رسانی سردارشهید موسی عمویی:از بین مخاطبان و عزیزان گرانقدری که در وبسایت سردارشهید عمویی ، نظرات و دل نوشته های زیبا و پرمغز خود را ارسال می کنند ، سرور عزیزمان ، جناب آقای علی اکبر بوداغی ، اشعار زیبایی با لهجه ی مازندرانی برایمان به رشته تحریر درآورده است که این مطالب را عیناً منتشر می نماییم. با تشکر از این دوست عزیز و همه بزرگوارانی که به سایت سردارشهیدموسی عمویی تشریف فرما می شوند.اجرشان با سیدالشهداء...

کبوتر گم شده

مه دله غم دپیته غم دپیته
إفرادار بیمه و بهیمه پیته
إفرادار بیمه و بشکسه چله
غرصه سیو چادربزومه دل دله
غرصه غرصه غرصه خروار به خروار
غرصه إنه إنه قطاربه قطار
بورم صحرا بورم جنگل بورم دشت
پسره بورده راه ره بزنم گشت
آهای مه زیره مرد،چی کارهاکردی
مه ره سر بیشتی تینار هاکردی
دو ساله بوردی و دیگر نموئی
پاره بیه منه جیگر نموئی
چند ساله راه دارمه که ته دگردی
دست به دعا دارمه که ته دگردی
مره بکوشته ته چشم انتظاری
رفاقت این تیه بوری تیناری
در که صداکنه گمه بیموئی
ته مار دعا کنه گمه بیموئی
ته ماره برمه واره کور هاکرده
ونه دله ته داغ ناسور هاکرده
مه دست و مه دل و صدا بمرده
برمه نکمه،مه دل باد بکرده
شنه زیره ریکای دوربگردم
نومزه گیره ریکای دور بگردم
ته تازه نوج بزه ریشه بلاره
ته رج دره مه سرپیشه بلاره
شه می ره چم دایی ته دور بگردم
غرصه ره رم دایی ته دوربگردم
أشون ته عکسه می ره چم هادامه
ته عکسه شیشه ره شبنم هادامه
دل ره خربزه واری قاچ هادامه
تا قد داشتمه عکسه ماچ هادامه
امسال نه نی کره کوفا هاکنی
بینجه هپاچی و سما هاکنی
إمسال نه نی تره داماد هاکنم
دوست و رفیقونه دلشاد هاکنم
دامادی رخت ره هرروز بو کشمبه
ورمه وره بازار اتو کشمبه
پنج شنبه نماشون مه گس کفنه
غرصه ورگ وونه و مره لفنه
شومبه مزار ته ره پیدانکمه
دله قرار تره پیدانکمه
بورم جبهه سنگر به سنگره بگردم
داد بکشم پسر پسر بگردم
اینجه جنگه اینجه خون و تفنگه
اینجه جنگه اینجه شونگ و شونگه
مه سر تیر و تفنگ ، مه سرگلیله
اینجه خون روش بیته کیله به کیله
اینتا لینگ کنه شه چه راه نشونه
صاحاب کوبه ونه همراه نشونه
اینتا دست کنه شه که دم هادائه
حلقه دارنه گمونم نوزه ماهه
کوتر إسپه بال ته ره ندیمه
بیمومه ته دنبال ته ره ندیمه
گننه ته ره اروند او بورده
گننه ته ره کوسه ماهی بخرده
گننه تانکه زنجیره بن،راستیه؟
دشمن توپ و تیره بن ، راستیه ؟
مسلمانون مسمانون ، مه سینه
مه دل که دل نیه، کینوئه کینه
مه ره تور بزه چو هاکرده دشمن
کوتره پر پتو هاکرده دشمن
مه سره تش دچینه من شه دومبه
مه کوتره پر بچینه من شه دومبه
مه صدا لو نینه چه چی بهووم
مه چشم سو نینه چه چی بهووم
ته پوتین و پلاک ره راضی بیمه
تنه بپیسه ساک ره راضی بیمه
ته هسکائه جا مه دل رضائه
دل ره راضی کمبه ته هسکائه
شهیدون من شمه تنه بلاره
اتی تیر بخرده اتی خمپاره
درود بر ارواح پاک شهدا خصوصا سردارشهید عمویی /شهید بوداغی/شهید بازیار
خادم الشهدا علی اکبر بوداغی

18 آذر 1392 :: 19:54
به وبسایت سردار شهید موسی عمویی وسطی کلایی خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
هرگونه کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع(وب سایت اطلاع رسانی سردارشهیدموسی عمویی) بلامانع است